Jučer je održan prvi dio 16. sjednice Vlade Hercegbosanske županije. Nakon usvojenog dnevnog reda, članovi Vlade su odlučili da će, zbog velikog broja točaka dnevnog reda, drugi dio sjednice biti održan u ponedjeljak, 18. ožujka 2013. u 9 sati.

Ministar pravosuđa i uprave, Željko Rujević, jučer je članovima Vlade predstavio prednacrt Zakona o državnim službenicima i namještenicima Hercegbosanske županije. Nakon provedene Javne rasprave i prikupljenih prijedloga, sugestija i mišljenja na radnu verziju ovoga Zakona, ministarstvo je pristupilo izradi prednacrta te ga je takvog danas ministar iznio na sjednici, rekavši da je ovo jedini Zakon na federalnom i državnom nivou koji objedinjuje ove dvije kategorije uposlenih u tijelima uprave. Vlada je usvojila prednacrt ovoga zakona te ga u formi nacrta uputila u skupštinsku proceduru.

Također, ministar Rujević je predstavio prijedlog Zakona o sudskim pristojbama kojeg je Vlada prihvatila te ga u formi prijedloga uputila u Skupštinu na daljnje postupanje.
Vlada je dala negativno mišljenje na nacrt Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, a resorno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na čelu s ministrom Petrom Gelom, predstavilo je nacrt Zakona o šumama Hercegbosanske županije. Razmatran je prednacrt ovoga Zakona, te je donesena Odluka da se ovaj Zakon u formi nacrta uputi u skupštinsku proceduru.

Razmatran je nacrt Zakona o naoružanju i streljivu Hercegbosanske županije, te u formi prijedloga upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije
.
Usvojena je Odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, te imenovana radna skupina za izradu strategijskog plana razvoja zdravstva.

Usvojeni su programi rada: Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora, odrađivanju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji sa poduzećem „G&G ENERGIJA“ d.o.o. Bihać.
Donesen je i Zaključak kojim se prihvaća Informacija Ministarstva gospodarstva o izvršenom nadzoru ispunjenja ugovora o koncesijama od strane Koncesionara koji nisu ispunili svoje ugovorne obveze kako je to ugovorima određeno. Temeljem ovog Zaključka, resorno Ministarstvo će izvršiti raskid ugovora s četiri koncesionara s područja Hercegbosanske županije.

Prihvaćen je Zahtjev općine Tomislavgrad za pokretanje stečajnog postupka tvrtke „Delma“ d.o.o. Tomislavgrad, te donesena Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu gospodarstva da izvrši sve potrebne pripremne radnje i poduzme aktivnosti na rješavanju statusa neaktivnog gospodarskog društva „Delma“ d.o.o., sve to u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku, kao i drugim relevantnim zakonskim i podzakonskim pozitivnim propisima, a u okviru svojih nadležnosti.

Jučer je Vlada razmatrala, te dala suglasnost na školovanje policijskih službenika MUP-a Hercegbosanske županije, te donijela Odluku o davanju ovlasti Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa za sponzoriranje maturalnih večeri.
Usvojena je Odluka o utvrđivanju uvjeta i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovi naknada za obavljanje tehničkih pregleda vozila.