Jučer je u PTC Forum u Livnu u organizaciji Misije OESE-a Bosne i Hercegovine, održan Okrugli stol na temu Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH na području Hercegbosanske županije i buduće aktivnosti u osiguranju pristupa informacijama građanima Županije. Na istom su sudjelovali predstavnici Ureda za Ljudska Prava Ombudsmena Bosne i Hercegovine – Odjel u Livnu, predstavnici općina sa područja Hercegbosanske županije zaduženi za provedbu ZOSPI, predstavnici Vlade Hercegbosanske županije te predstavnici različitih udruga i udruženja iz civilnog sektora.

Poseban naglasak je stavljen na odredbe Zakona koje se odnose na sve oblike informacija koje su u posjedu bilo koje javne ustanove ili institucije, a koje daju pravo pristupa tim informacijama bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi u granicama utvrđenim Zakonom.

Također, istaknuta je činjenica, a koja je i povod organiziranja ovakvih sastanaka, da su od donošenja i stupanja na snagu Zakona 2001. godine, uočeni veliki nedostatci u primjeni i provođenju istog u pravcu čijih otklanjanja su, uz potporu Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini, poduzeti i učinjeni važni koraci na različitim razinama vlasti.  
Srđo Obradović član OSCE-a i Amira Krehić – pomoćnica ombudsmana BiH, upoznali su prisutne sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, ciljevima postavljenima u Zakonu, prednostima koje dosljedna i pravilna primjena donosi, te sa pretpostavkama za izmjene i dopune u cilju lakše, bolje i učinkovitije primjene Zakona.

Nakon održane  rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, donesen je zaključak da bi naredni korak trebao biti pokretanje kampanje na svim razinama u cilju dosljednije primjene i provedbe Zakona o slobodi pristupa informacijama, a kako bi se povećala odgovornost Javnih tijela i institucija, tijela lokalne uprave, službenika za informiranje te jačeg i aktivnijeg uključivanja građana u smislu osiguranju pristupa informacijama.