Danas je održan drugi dio, odnosno nastavak 16. sjednice Vlade Hercegbosanske županije.

Vlada je razmatrala nacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu i nakon prijedloga, primjedbi i sugestija dogovoreno je da će se sa usvajanjem nacrta ići na sljedećoj sjednici radi uvažavanja zahtjeva članova Vlade.

Na sjednici su razmatrana i usvojena Izvješća o radu: Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenje i zaštite okoliša, Ministarstva poljoprivrede,  vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa i Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Usvojeno je Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava osnovnim školama Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Zbog prije utvrđenog dnevnog reda 16. sjednice Vlade Hercegbosanske županije, te zbog žurnosti donošenja Preporuke o rang-listi kandidata za izbor člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije, Vlada je održala 2. izvanrednu sjednicu na kojoj je usvojena Preporuka povjerenstva o izboru Zorana Semrena za člana ovoga Upravnog vijeća.