Danas je, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, u sportskoj dvorani Srednje ekonomske škole u Livnu, drugu godinu za redom održan „Sajam karijera Hercegbosanske županije“.

Zagrebački klub livanjskih studenata pokrenuo je inicijativu i održavanje ovakvog događaja s ciljem što boljeg upoznavanja maturanata svih srednjih škola s područja Hercegbosanske županije s mogućnošću studiranja na Sveučilištu u Zagrebu, kao i s načinom polaganja državne mature, odnosno potrebnim preduvjetima za upis na pojedine fakultete.

S obzirom da je prošlogodišnji „Sajam karijera Hercegbosanske županije“ polučio određene rezultate, kao i činjenica da se ove godine broj studenata upisanih na Sveučilište u Zagrebu udvostručio,  Zagrebački klub livanjskih studenata ove godine je osigurao štandove za 29 fakulteta, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

Na štandovima su se predstavljali fakulteti, dijelili materijali i brošure, kao i iskustva dosadašnjih i budućih studenata.
Nakon što je resorni ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa u Vladi Hercegbosanske županije, Petar Galić otvorio sajam i pozdravio sve nazočne, članovi Zagrebačkog kluba Livanjskih studenata kratko su prezentirali grad Zagreb, studentske domove, menze i sve ono što će budućim studentima biti neophodno u njihovom studentskom životu.

Za sve zainteresirane učenike završnih razreda srednjih škola Hercegbosanske županije županijsko ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa osiguralo je besplatan prijevoz.

Pored danas održanog Sajma karijera, u subotu 14. ožujka, u prostorijama Opće gimnazije Livno, održat će se i prezentacija i simulacija državne mature, kako bi se maturantima što bolje približio pristup ispitu državne mature.