Sektor za razvoj pri Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da će se  IPA III informativni sastanci održati  u Sarajevu 06.12. 2019. u 11:00 sati u Velikoj sali (amfiteatru) Parlamentarne skupštine BiH te u Mostaru  11.12.2019. godine sa početkom u 11:00 sati u konferencijskoj sali u Zgradi federalnih institucija, Ante Starčevića bb.

Direkcija za europske integracije i Ured DIPAK pozivaju organizacije civilnog društva da sudjeluju na informativnim sastancima o IPA III u Sarajevu i Mostaru.

Informacije o novom instrumentu pretpristupne pomoći za razdoblje 2021.-2027. (IPA III) prezentirat će predstavnik Delegacije Europske unije Richard Máša i predstavnici Direkcije za europske integracije.

S obzirom na ograničenost prostora, maksimalan broj sudionika, predstavnika organizacija civilnog društva predviđenih za sesiju u Sarajevu je 20, a za Mostar 5. Svaku prijavljenu organizaciju civilnog društva može predstavljati maksimalno jedan sudionik. Sve zainteresirane organizacije civilnog društva svoje sudjelovanje na sastancima u Sarajevu ili Mostaru mogu prijaviti putem e-maila na adresu: naida.dilic@dei.gov.ba.

Poziv vrijedi i za jedinice lokalne samouprave te sudionike sa županijskog administrativnog nivoa. Potrebna je ranija prijava na objavljene mail-ove radi ulaska u službene prostorije institucija.  Predstavnici iz Hercegbosanske županije svoje sudjelovanje mogu prijaviti i na  mail: sektor.razvoj@vladahbz.com.

Očekivano trajanje sastanka je do dva sata, maksimalno tri u ovisnosti od trajanja rasprave.