tgDanas je u prostorijama županijske skupštine u Tomislavgradu u organizaciji Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije i UNICEF-a u BiH u okviru projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Hercegbosanskoj županiji” održana radionica „Primjena smjernica za postupanja sa djecom u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“.

Nakon pozdravnog govora predstavnika UNICEF-a, Maria Tokića, nazočnima se obratio i resorni ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi Hercegbosanske županije, Dragoslav Topić, koji je izrazio zadovoljstvo organiziranjem ovako eminentnog skupa, te dodao kako će Ministarstvo u suradnji sa UNICEF-om tražiti i nuditi rješenja u borbi protiv nasilja nad djecom u BiH. Kazao je kako jedino uska suradnja svih relevantnih čimbenika u društvu, koji se bave ovim problemom i njihovo koordinirano djelovanje može biti jedini način u borbi protiv nasilja nad djecom.

Tehnički organizator radionice bila je nevladina humanitarna organizacija „Genesis Project“ iz Banja Luke, koja preko svojih profesionalaca i opredijeljenih pojedinaca pomaže djeci i mladima širom Bosne i Hercegovine u ostvarivanju prava na slobodan i pravilan psihofizički razvoj, bez obzira na vjersku, etničku i rasnu pripadnost, uvažavajući sve njihove individualne razlike i potencijale.

O etiologiji i fenomenologiji nasilja nad djecom u BiH govorio je prof.dr.sc. Elmedin Muratbegović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Univerziteta u Sarajevu, koji je autor više značajnih uradaka i zakonskih propisa iz ove oblasti.