Jučer 26. travnja 2018. godine u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana je prva Radna sjednica Povjerenstva (Stručnog tima) za pružanje pomoći u izradi Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018. – 2023. godina.

Na sjednici su, pored članova Povjerenstva, bili prisutni i predstavnici tima izvršitelja izrade Plana upravljanja otpadom, Institut za građevinarstvo „IG “ Banja Luka, koji su prezentirali Predloženi Nacrt PUO Hercegbosanske županije, te su upoznali Povjerenstvo o svim dosadašnjim aktivnostima provedenim do  izrade Nacrta Plana.

Radni tim Izvršitelja je po dostavljenoj potrebnoj dokumentaciji i ispunjenim Upitnicima o trenutnom stanju u upravljanju otpadom na području Hercegbosanske županije od strane općina i komunalnih poduzeća, izvršio obilazak terena u svim općinama Hercegbosanske županije (općinske deponije, divlje deponije…), snimio trenutno stanje, te na temelju toga predložio Nacrt Plana.

Predloženi Nacrt PUO Hercegbosanske županije je pozitivno prihvaćen od članova Povjerenstva, koji su nakon obavljene prezentacije iznijeli određene primjedbe i sugestije (pitanje animalnog otpada, građevinskog otpada i otpadnog mulja iz pročišćivača otpadnih voda..), s ciljem da se iste ugrade u predloženi dokument.

Nacrt PUO Hercegbosanske županije će nakon što se  u isti ugrade navedene primjedbe i sugestije stručnog tima u skladu s zakonskom regulativom biti upućen u Javnu raspravu gdje će svim zainteresiranim stranama ( lokalne zajednice, mjesne zajednice, nevladine organizacije, javna poduzeća, građani…), biti omogućeno da aktivno sudjeluju i daju svoj doprinos u donošenju ovog važnoga planskog dokumenta.