Dok4Dana 23.06.2016. godine u Hotelu „Park“ u Livnu u okviru radionice Motivacijski trening za nevladine organizacije s područja Hercegbosanske županije koji je organiziran od strane nevladine organizacije „NVO UDRUŽENJE GRAĐANIKI GRAHOVO“ prezentirana je Strategija razvoja Hercegbosanske županije 2016.-2020.

Predstavnik Vlade Hercegbosanske županije odnosno Ministarstva gospodarstva, Domagoj Klišanin predstavio je županijsku Strategiju razvoja Hercegbosanske županije nazočnim predstavnicima nevladinih udruga kojih je bilo prisutno oko petnaest s prostora Županije. U okviru prezentacije izneseni su osnovni podaci o viziji razvoja, strateškom fokusiranju te strateškim ciljevima i prioritetima koji predstavljanju okosnicu same Strategije razvoja Hercegbosanske županije. Prisutni predstavnici NVO-a su upoznati s činjenicom da su zastupljeni kroz programski dio Strategije razvoja u svim strateškim ciljevima i prioritetima, što će omogućiti da kroz naredno razdoblje prijavljuju svoje projektne ideje na raspoloživa sredstva iz poziva od strane EU. To je ujedno bila informacija za NVO koju su prihvatili s pozitivnim stavom gdje su prepoznali rad ove Vlade da je u Strategiju razvoja Hercegbosanske županije uključen nevladin sektor kao važan dio društva koji doprinosi kvaliteti razvoja cijelog prostora županije.

Nakon prezentacije uslijedio je dio s pitanjima na koji način se misli provoditi Strategija razvoja te pristup EU sredstvima i mogućnosti za treninge i obuku predstavnika NVO-a. U sklopu odgovora dobili su informaciju da Vlada Hercegbosanske županije uskoro osniva Razvojnu agenciju i ured za EU integracije preko kojih će moći ostvariti svoje ciljeve i ideje kada su u pitanju raspoloživa sredstva iz EU i osposobljavanje predstavnika NVO-a za pisanje projekata i dobivanje informacije o pozivima na koje se mogu prijaviti.