obuka 2U organizaciji Vanjsko političke inicijative BH u petak je, 29. srpnja, u Livnu u dvorani Hotela Park održana obuka za članove potkomisija i koordinatore za Europske integracije u Hercegbosanskoj županiji pod nazivom „Uvod u proces Europskih integracija u BiH- pojašnjenje procesa i osnovnih pojmova u kontekstu BiH proces europskih integracija i ključni izazovi”.

Na seminaru su predstavljeni osnovni pojmovi i izazovi provođenja procesa EU integracija u BiH sa stajališta aktivnog sudjelovanja županije. Predstavljeni su i kriteriji za pripremu odgovora na Upitnik, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju BiH, mehanizam koordinacije i program integriranja. Govorilo se i o paketu proširenja i izvještaju o napretku, usklađivanju zakonodavstva i nadležnostima.obuka

Prije navedene obuke u zgradi Vlade Hercegbosanske županije savjetnici predsjednika Vlade za gospodarstvo i financije Ivana Mišković i Zdravko Markov i koordinator za EU integracije Hercegbosanske županije, Ante Semren održali su radni sastanak s Lejlom Ramić-Mesihović direktoricom Vanjsko političke inicijative. Tijekom sastanka predstavljen je rad Vanjsko političke inicijative i uključivanje Hercegbosanske županije u proces kroz seminare i obuke  za popunjavanje Upitnika, projektni menadžment, programiranje pomoći i izvještavanje.