U organizaciji Udruženja „Žena BiH“ Mostar u utorak, 30. listopada 2018. godine u Hotelu „B&M“ u Livnu održana je konferencija u povodu završetka provedbe projekta „Multidisciplinarni pristup u radu s počiniteljima nasilja u Hercegbosanskoj županiji“ koji je implementiran na prostoru Hercegbosanske županije u razdoblju od siječnja 2017. godine do studenog 2018.godine. Projekt je realiziran u okviru UN Women projekta „Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u BiH“ kojeg financijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju.

Cilj projekta je bio pridonijeti provedbi ključnih dokumenata u borbi protiv nasilja i da osigura primjenu multidisciplinarnog pristupa u tretmanu počinitelja nasilja u obitelji na području HBŽ: Aktivnosti projekta su bile usmjerene na analizu situacije u području tretmana počinitelja nasilja u obitelji u BiH, jačanje kapaciteta lokalnih institucija i organizacija u radu s počiniteljima nasilja.

Na konferenciji nazočnima se obratila uz predstavnicu UN Women u Bosni i Hercegovini, Fedru Idžaković i ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vasilija Broćeta. Među ostalim, kazala je kako je za pružanje adekvatnih vidova zaštite i tretmana žrtava nasilja u obitelji kao i počinitelja nasilja važan multidisciplinarni pristup u lokalnim zajednicama, što podrazumijeva integrirani pristup svih relevantnih aktera stručnih osoba nadležnih institucija iz oblasti socijalne, psihosocijalne, sigurnosne, medicinske i pravne pomoći i zaštite.

Za međusobno djelovanje i održivu suradnju nadležnih tijela u postupku zaštite žrtve nasilja u obitelji s ciljem nenasilnog rješavanja sukoba od posebne važnosti je bilo donošenje Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije  kojeg su u veljači ove godine usvojila i potpisala četiri resorna ministarstva Hercegbosanske županije i to: Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa.