Danas je Vlada Hercegbosanske županije na održanoj sjednici donijela Odluku o raspodjeli sredstava iz Programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana – Crveni križ i invalidne osobe“ predviđene Proračunom za 2017. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM. Raspodjela sredstava bit će izvršena  sukladno točki IV. Odluke Vlade Hercegbosanske županije o usvajanju toga Programa od 6. srpnja 2017. godine, te u skladu s rezultatima Javnog poziva.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Vlada je donijela Odluku o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.

Također je donesena i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 3.042,00 KM Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad za nabavu mikroskopa.
Na temelju danas donesene Odluke odobrena su financijska sredstava u iznosu od 2.500,00 KM iz Tekuće pričuve Vlade Hercegbosanske županije kao financijska pomoć Udruzi „Nada“ Tomislavgrad u svrhu pomoći obilježavanju „Dječjeg tjedna 2017. godine“.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 1.000,00 KM Regionalnom klubu IPA Hercegbosanske županije kao financijska potpora za organiziranje drugog turnira u malom nogometu. Turnir je imao humanitarni karakter.

Vlada je donijela Odluku o sufinanciranju projekta „Integrirani lokalni razvoj –  ILDP III“. Tom Odlukom odobravaju se financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 KM Uredu predsjednika Vlada Hercegbosanske županije za sufinanciranje troškova Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) za realizaciju projekta „Integriranog lokalnog razvoja“ – (ILDP III).

U jednom dijelu sjednice donesene se Odluke kojima se odobrava i zadužuje Ministarstvo financija Vlade Hercegbosanske županije kao tijelo u ime osnivača i investitora Vlade Hercegbosanske županije i sudionika u projektu „Energetska učinkovitost u BiH“, da poduzme sve radnje i aktivnosti na izboru i imenovanju ovlaštenih stručnih nadzora nad izvođenjem konkretnih građevinskih radova utopljavanja objekta Županijske bolnice „fra Mihovil Sučić“ Livno i objekta Doma zdravlja Tomislavgrad.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Ante Omazića za ravnatelja Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije na razdoblje od četiri godine nakon provedene procedure i prijedloga Preporuke rang liste kandidata za ravnatelja Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja Županijskog zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije.