Vlada Hercegbosanske županije održala je danas svoju 73. sjednicu na kojoj je, između ostalog, donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (Pozitivna lista lijekova HBŽ). Izmjene i dopune Pozitivne liste lijekova sukladne su sa nižim cijenama lijekova na tržištu. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova primjenjivati će se od 1. lipnja 2017. godine.

Razmatrana je i Informacija Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih o broju rođenih i umrlih osoba u Hercegbosanskoj županiji za razdoblje od 2005.-2015. godine, Informacija o iznosu naknade za uposlene i neuposlene majke, kao i Informacija o broju uposlenih vježbenika/volontera SSS, VŠS i VSS u Hercegbosanskoj županiji.  Informacija o broju rođenih i umrlih osoba u Hercegbosanskoj županiji odnosila se na razdoblje od 2005.-2015. godine i prema podatcima izražena je tendencija pada rođenih, kao i tendencija rasta broja umrlih osoba. Prema riječima ministra Topića ovakav trend je zabilježen u svim županijama na području Federacije pa i šire. Svjesni problema s kojima se svi suočavaju, Vlada Hercegbosanske županije već dugi niz godina provodi mjere kojima nastoji ublažiti ove negativne rezultate raznim projektima koje provodi putem svojih ministarstava. Tako je prema informaciji o iznosu naknade za uposlene i neuposlene majke-rodilje Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije,  u protekle tri godine u tu svrhu kroz naknade isplatilo 3.045.769,23 KM. Za uposlene majke-rodilje je izdvojeno 2.102.359,23 KM z, a za neuposlene majke-rodilje 943.410,00 KM. U protekle tri godine kroz planove i programe prijema vježbenika/volontera ukupno  su prošle 232 osobe, za što je Vlada Hercegbosanske županije izdvojila 2.457.176,17 KM.

Vlada je donijela Odluku o uporabi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama Hercegbosanske županije. Prema ovoj Odluci, udžbenici i priručnici koji su odabrani od stručnih aktiva i odobreni od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za uporabu u osnovnim i srednjim školama na području Hercegbosanske županije za školsku 2016/2017. godinu ostaju u uporabi i za školsku 2017/2018. godinu.

Tijekom sjednice, doneseno je Rješenje o privremenom imenovanju Ante Omazića za ravnatelja Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije na razdoblje od tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure počevši od 30. ožujka 2017. godine.

Donesena su i rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenih upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Vlada Hercegbosanske županije, kao i Rješenje o imenovanju privremenog predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije, a sve na razdoblje od tri mjeseca, odnosno do okončanja natječajne procedure.

Razmatrano je i usvojeno Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine.

Dano je pozitivno Mišljenje na prijedlog Sporazuma Vijeća ministara BiH i Vlade Države Kuvajt o suradnji u oblasti borbe protiv kriminala, te pozitivno Mišljenje na prijedlog Sporazuma o vezi između BiH i Ureda Europske policije koji se odnosi na jačanje suradnje uspostavljene Sporazumom o operativnoj i strateškoj suradnji BiH i Ureda europske policije, potpisanim 31. kolovoza 2016. godine postavljanjem jednog ili više oficira za vezu u Europol. Međutim, Vlada Hercegbosanske županije dala je negativno Mišljenje na prijedlog Zaključka i inicijativu JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kojim je predloženo da se utvrđeni poslovi sigurnosti prometa na autocestama, brzim i magistralnim cestama organiziraju u okviru Federalnog MUP-a, a u svezi s primjenom Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima BiH.

Donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“ – Osnovni odbor Livno iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za sufinanciranje projekata dodjele humanitarnih paketa socijalno ugroženom građanima u općini Livno.

Također, Vlada je odobrila 5.000,00 KM Domu zdravlja Glamoč u svrhu financijske pomoći za nabavu neophodne medicinske opreme, a koja će biti sastavni dio Programa potpore zdravstvenim ustanovama Ministarstva, rada, zdravstva, socijalne skri i prognanih Hercegbosanske županije za 2017. godinu.

Na kraju sjednice Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu u iznosu od 3.000,00 KM Udruženju udruga umirovljenika Hercegbosanske županije u svrhu pružanja materijalne pomoći najugroženijim i bolesnim umirovljenicima.