Na danas održanoj 72. sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Zaključak kojim se daje pozitivno Mišljenje na nacrt Federalnog Zakona o kemikalijama.

Donesena je Odluka o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata i programa u oblasti kulture za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM i Odluka o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata i programa u oblasti športa za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 180.000,00 KM. Sredstva za financiranje projekata osigurana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2017. godinu kod Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, a raspodijeliti će se temeljem Javnog poziva kojega će raspisati resorno Ministarstvo.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 2.500,00 KM Župi Svetog Josipa iz Drvara u svrhu financijske potpore za odlazak mladih iz Drvara i Bosanskog Grahova na Susret hrvatske katoličke mladeži u Vukovar. Također je donijeta Odluka o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 500,00 KM Dječjem vrtiću „Sunčani most“ iz Livna u svrhu sufinanciranja edukacije dviju odgajateljica ove ustanove.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade članovima Stegovnog povjerenstva, te donijela Rješenje o imenovanju privremenih članova Stegovnog vijeća na razdoblje od 6 mjeseci.

Donesena je Odluka o unutarnjoj preraspodjeli sredstava Zavoda za hranu i veterinarstvo u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2017.godinu. Preraspodjela će se izvršit  na način da se novčana sredstva na ekonomskom kodu „Nabavka uredske opreme“ umanjuju za iznos od 110.000,00 KM i rasporede na ekonomski kod „Investicijsko održavanje zgrada“.

Dano je pozitivno Mišljenje na nacrt Sporazuma o uspostavi nacionalne kontakt točke kao Središnje točke kontakta između Europola i drugih nadležnih tijela Bosne i Hercegovine koje je od Vlade Hercegbosanske županije tražilo Ministarstvo sigurnosti BiH .

Donesena je također i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu predloženog od strane Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije. Sredstava za sufinanciranje projekata predviđena su u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM, a biti će transferirana udrugama građana koje ispune uvjete i kriterije Javnog poziva kojega će ovo Ministarstvo raspisati.

Vlada je donijela i Odluku o visini novčane naknade na temelju ocjene rada za državne službenike, namještenike i zaposlenike MUP-a za 2016. godinu. Visina naknade na temelju ocjene rada za 2016. godinu za državne službenike koji su ocjenjeni ocjenom “izuzetno uspješan” iznosi 10%.

Na kraju današnje sjednice Vlada je primila k znanju informaciju o realizaciji koncesijskih ugovora za 2016. godinu koju je pripremilo i izradilo Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije.