Vlada Hercegbosanske županije danas na održanoj sjednici donijela je Odluku o davanju ovlasti predsjedniku Vlade Hercegbosanske županije za potpisivanje Protokola o suradnji između Vlade Hercegbosanske županije i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III).

Tijekom sjednice donesene su odluke o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Petru Galiću da potpiše Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja, Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i Sporazuma o isplati zaostalih troškova prijevoza na posao i s posla, isplati otpremnine za odlazak u mirovinu i isplati dnevnica za ekskurzije djelatnicima osnovnih škola na području Hercegbosanske županije ( „Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj:1/14) i da potpiše Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja i Sporazuma o umanjenju tjedne norme neposredno odgojno-obrazovnog rada, o isplati troškova prijevoza na posao i s posla, o isplati jubilarnih nagrada i otpremnine za odlazak u mirovinu djelatnicima srednjih škola na području Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 3/14). Sporazume iz ovih odluka potpisat će Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i Samostalni sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja BiH – Županijski odbor Hercegbosanske županije, te Neovisni sindikat djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije i važit će do potpisivanja novih kolektivnih ugovora, a ne dulje od 31. svibnja 2017. godine.

Donesena je i Odluka o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije. Za predsjednika imenovan je Igor Mihaljević, za zamjenika predsjednika imenovan je Predrag Todić, a za članove imenovani su Marina Petrović, Dragiša Kovačević, Dražen Mihaljević, Nasko Selimović i Adrijana Brešić. Mandat članova privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije je tri mjeseca.

Donijeto je Rješenje o razrješenju dužnosti privremenog člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar Dijane Vještica Karanović na osobni zahtjev.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM Franjevačkom samostanu sv. Petra i Pavla Mostar kao financijska pomoć za izgradnju Studentskog doma za siromašnije studente, pučku kuhinju i centar za dijalog.

Donesena je također i Odluka o odobravanju iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije 2.000,00 KM Zagrebačkom klubu livanjskih studenata za organiziranje „Sajma karijera Hercegbosanske županije“.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 2.000,00 KM u svrhu jednokratne novčane pomoći udruzi NVO Udruženje građanki Grahovo u svrhu jednokratne novčane pomoći za projekt “Edukacijom do smanjenja malignih oboljenja kod žena“.

Također je donijeta Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 34.800,00 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao financijska potpora Županijskom nogometnom savezu Hercegbosanske županije koja će biti sastavni dio programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera za šport za 2017. godinu i namjenjena su za plaćanje kotizacije za sve selekcije nogometnih klubova članova Županijskog nogometnog saveza Hercegbosanske županije za fiskalnu 2017. godinu.

Na temelju danas donesenih odluka Vlade Hercegbosanske županije odobreno je i 1.700,00 KM djelatnicima škola za putne troškove za sudjelovanje u projektu „Forest Eye“ i 10.000,00 KM Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije u svrhu plaćanja drugog dijela računa nabave službenog vozila za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije. Sredstva iz ove Odluke planirana su kod Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije na ekonomskom kodu „Potpore za zdravstvene institucije“ Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu.