Radnu verziju godišnjeg Izvješća, nakon razmatranja, o razvitku Hercegbosanske županije, kao i Akcijski plan 2017.-2019. godina za provedbu Strategije razvitka Hercegbosanske županije 2016.-2020. godina Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici primila je na znanje.

Donesena je Odluka o uspostavljanju radnih grupa za europske integracije kojom se potvrđuje lista predstavnika Hercegbosanske županije u radnim skupinama za europske integracije u 33 poglavlja.

Vlada je donijela Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na nacrt Zakona o zaštiti okoliša Vlade Federacije BiH uz uvjet da se komentari, sugestije i primjedbe Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije uvaže prije donošenja samog Zakona.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka i o pokriću dijela akumuliranog deficita Proračuna Hercegbosanske županije iz ranijih godina u iznosu od 1.500.000,00 KM iz sredstava viška prihoda nad rashodima ostvarenim u 2016.  godini. Naime, prema konsolidiranom Izvješću o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine utvrđen je višak prihoda nad rashodima u ukupnom iznosu od 3.317.808,00 KM.

Donesena je i Odluka o kriterijima korištenja sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije.

Dano je pozitivno Mišljenje na prijedlog Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Republike Francuske o upošljavanju članova obitelji diplomatskih i konzularnih predstavnika.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti MUP-u Hercegbosanske županije za doniranje putničkog motornog vozila – autobusa za potrebe općine  Livno koje može služiti za prijevoz manjeg broja ljudi ili djece.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu u iznosu od 3.000,00 KM Upravi za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rada HVO-a u svrhu dodjele sredstava Hrvatskom narodnom saboru za obilježavanje 25. obljetnice utemeljenja HVO-a.

Usporedo s tim donijeta je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 5.832,45 KM iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu Upravi za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rada HVO-a u svrhu izrade Jumbo plakata za obilježavanje 25. obljetnice utemeljenja HVO-a.
U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o financijskoj pomoći u iznosu od 5.000,00 KM obitelji policajca Žarka Bošnjaka iz Drvara koji je teško ranjen za vrijeme oružane pljačke banke u Drvaru u svrhu pokrivanja obiteljskih troškova u dosadašnjem dijelu liječenja policajca.

Donijeto je i Rješenje o razrješenju na osobni zahtjev Katice Mihaljević za člana privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Livno, a prema donesenom Rješenju za privremenog člana toga Upravnog vijeća imenovan je Ante Kasalo.

Također je doneseno Rješenje o imenovanju privremenog predsjednika i članova Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije kojega je predsjednik Saša Grabovac, zamjenik je Dragan Vukobrat, a članovi Kristijan Petrović, Zdenko Propadalo, Dragana Grahovac, Nadija Karaosmanović i Jerko Kelava. Imenovani predsjednik i članovi Povjerenstva za koncesije birani su na razdoblje od tri mjeseca.