IMG_0980Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici utvrdila je nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada koji će biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije. Spomenutim Zakonom, pored ostalog, uređuje se korištenje, održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima stambenih i stambeno-poslovnih zgrada, međusobni odnosi etažnih vlasnika, upravljanje zgradom, naknada za održavanje i upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, obveze općine i održavanje zajedničkih i uređaja zgrade i upravljanje zgradom je javni interes u cilju zaštite života i sigurnosti ljudi i imovine.

Poslije razmatranja na sjednici je utvrđen nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovnom školstvu. I ovaj nacrt Zakona bit će upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Razmatrana je Informacija o upisu studenata na prvu godinu preddiplomskog studija akademske 2016./2017. godine i Financijski plan prihoda Sveučilišta u Mostaru kojega je jedan od osnivača i Hercegbosanska županija. U prvu godinu studija tekuće akademske godine na fakultete Sveučilišta u Mostaru upisalo se 276 studenata iz Hercegbosanske županije, a iz Hercegbosanske županije na fakultetima Sveučilišta u Mostaru svih godišta danas studira 993 studenta.
Na današnjoj sjednici donesen je Zaključak u kojem se daje pozitivno mišljenje na prijedlog Liste roba posebne namjene Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije na mandat od tri mjeseca. Predsjednik toga sedmeročlanog Upravnog odbora je Igor Mihaljević, a njegov zamjenik je Predrag Todić.

Razmatrana je Informacija Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za vozača motornih vozila na području Hercegbosanske županije. Informacija je primljena k znanju, a u njoj se navodi kako 11 osoba na području Hercegbosanske županije ima licence ispitivača teorijskog dijela ispita polaganja i upravljanja motornim vozilom, a od toga broja dvije osobe posjeduju licencu ispitivača iz pružanja prve pomoći.

Također je razmatrana Informacija o provođenju postupka utvrđivanja uvjeta za organiziranje polaganja ispita iz upravljanja motornim vozilom u općini Drvar. Imenovano Povjerenstvo je utvrdilo kako općina Drvar ne ispunjava uvjete za organiziranje polaganja ispita iz upravljanja motornim vozilom. Razlog tomu je slaba opremljenost vertikalnom i horizontalnom signalizacijom, nepostojanje raskrsnica sa po dvije prometne trake za jedan smjer i da u Drvaru ne postoji sustav raskrsnica s dvosmjernim i jednosmjernim prometom.