IMG_0971Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici razmatrala je Informaciju o pripremljenim odgovorima iz ministarstava i tijela uprave Vlade Hercegbosanske županije na pitanja iz upitnika Europske komisije. Nakon rasprave donesen je Zaključak kojim se daje suglasnost na pripremljene odgovore iz ministarstava i tijela uprave Vlade Hercegbosanske županije na pitanja iz pristiglih poglavlja Europske komisije kojima je danas rok za unos u informacijski sustav na razini Bosne i Hercegovine.

Tijekom sjednice Vlada je nakon razmatranja donijela Uredbu o općim uvjetima i načinima prodaje šumskih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Hercegbosanske županije. Cilj Uredbe je, uz ostalo:
– razviti tržište drvetom, uspostaviti tržišne cijene i omogućiti svim zainteresiranim kupcima da pod istim uvjetima nabave šumske drvne sortimente i
– kod prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma bilo da se radi o prodaji putem ugovora za sukcesivnu isporuku, prodaji licitacijom-javnim nadmetanjem ili prodaji za potrebe mjesnog stanovništva potrebno je zadovoljiti Opće uvjete prodaje.

Tijekom sjednice razmatrana je Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaja za izbor i imenovanje županijskog javnog pravobranitelja u Županijskom javnom pravobraniteljstvu Hercegbosanske županije. Na raspisani Javni natječaj prijavilo se 7 kandidata od kojih 2 nisu ispunjavala uvjete. Tijekom rasprave utvrđena je Odluka kojom se Ankica Sliško iz Tomislavgrada predlaže s Liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za Županijskog javnog pravobranitelja u Županijskom javnom pravobraniteljstvu Hercegbosanske županije za Županijskog javnog pravobranitelja u Županijskom javnom pravobraniteljstvu Hercegbosanske županije. Utvrđena Odluka upućuje se u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.