Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije nakon razmatranja utvrdila je Prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu i Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu, koji će biti upućeni u daljnju skupštinsku proceduru. Prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za tekuću 2019. godinu iznosi 81.843.581,00 KM, što u odnosu na Proračun 2018. godine daje indeks od 101,01. Ukupni prihodi i primitci istovjetni su rashodima i izdatcima. U strukturi prihoda, porezni prihodi čine 82,58%, neporezni prihodi 8,53 %, tekuće potpore 2,90%, dok primitci financiranja u 2019. godini planirani su kroz dugoročne kredite u iznosu od 4.500.000,00KM. U Proračunu predviđeni su i kapitalni izdatci za tekuću godinu u ukupnom iznosu od 8.790.110,00 KM. Na sjednici utvrđen je prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Također je utvrđen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana za 2019. godinu Županijskog zavoda za upošljavanje koji će biti upućen u skupštinsku proceduru Hercegbosanske županije. Financijski plan Županijskog Zavoda za upošljavanje Livno za 2019. godinu iznosi 3.790.700,00 KM.

Tijekom sjednice Vlada je razmotrila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Plan prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2019. godinu kao i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Donesen je Zaključak da na temelju prijedloga i sugestija Vlade Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije uradi izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2019. godinu.