Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 55. sjednici usvojila je Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije od 1. siječnja 2019. godine  do 31. ožujka 2019. godine  kojom se utvrđuje  iznos od 620.000,00 KM. Odluka će biti upućena u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Donijeta je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu s kriterijima raspodjele. Sredstva za sufinanciranje projekata iz ove Odluke za 30 ekoloških udruga iznose 30.000,00 KM i planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu kod Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša na poziciji transfer udrugama građana. Sredstva su namijenjena isključivo za ekološke projekte koji imaju cilj edukaciju i aktivnosti u svezi očuvanja i poboljšanja kakvoće zraka, tla, voda, gospodarenja otpadom, zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, očuvanja životnog prostora, zaštite prirode i okoliša. Na objavljeni Javni poziv Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša 3. srpnja, 2018. godine pristiglo je 37 prijava ekoloških udruga od čega je 30 udruga pravovremeno dostavilo traženu dokumentaciju, te su ispunile ostale kriterije iz Javnog poziva.

Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava udruženjima građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu čiji je osnivač Vlada Hercegbosanske županije i koje djeluju na području Hercegbosanske županije. Sredstva za sufinanciranje projekata planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM. Na Javni poziv Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije objavljenom 25. lipnja 2018. godine pristiglo je 28 prijava udruženja građana od kojih su 24 ispunjavale uvjete iz Javnog poziva.