IMG_9899Na jučer održanoj 41. sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Programa javnih investicija Hercegbosanske županije za razdoblje 2017. – 2019. godine. Program javnih investicija sadrži podatka o ukupno 42 projekta čija ukupna vrijednost iznosi 104.040.991,00 KM. Od tog iznosa 54.678.545,00 KM odnosi se na 31 kandidirani projekt i 49.362.446,00 KM na 11 projekata u implementaciji.

Razmatrana je i Informacija o kategorizaciji cesta u autoceste, brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste na području Hercegbosanske županije. Donesena je Odluka o raspuštanju Povjerenstva za reviziju Odluke o kategorizaciji cesta u autoceste, brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste na području F BiH sa zadaćom da Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije imenuje novo Povjerenstvo za reviziju Odluke o kategorizaciji cesta.

Donijeta je Odluka o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2016. godinu. Prema toj Odluci 40.500,00 KM mjesečno za 12 mjeseci 2016. godine sufinancirat će se rad Sveučilišta u Mostaru u ukupnom godišnjem iznosu od 486.000,00 KM. 7.000,00 KM mjesečno za 12 mjeseci u ovoj godini sufinancirat će se rad Studentskog centra u Mostaru u ukupnom iznosu za ovu godinu od 84.000,00 KM. Na temelju iste Odluke 30.000,00 KM bit će izdvojeno za sufinanciranje rada Zavoda za odgoj i obrazovanje i izradu nastavnih planova i programa za strukovno obrazovanje u 2016. godini. Sredstava iz ove odluke transferirat će se iz sredstava „Prijenos za visoko školstvo, Zavod za školstvo, studentski domovi“ u iznosu od 600.000,00 KM predviđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu.

Vlada je na sjednici usvojila Odluku o odobravanju uporabe financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva iz te Odluke bit će raspodijeljena:
– Franjevačkom samostanu „Gorica“ kao pomoć projektu izgradnje i namještanja polivalentne dvorane u potkrovlju Franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu u iznosu od 5.000,00 KM;
–  Župnom uredu Kongora za uređenje župne crkve u Kongori u ukupnom iznosu 5.000,00 KM;
– Hrvatskoj Akademiji za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini kao financijska potpora u ukupnom iznosu od 2.000,00 KM;
– Udruzi „Naša ognjišta“ Tomislavgrad kao financijska potpora u iznosu od 5.000,00 KM;
– Medžlisu islamske zajednice Bugojno za potporu dovršenja Ahmed Fadil-pašine džamije u Kupresu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM;
– Srpskoj pravoslavnoj opštini „Drvar“ kao financijska potpora u iznosu 5.000,00 KM,
– udruzi „Don Juraj Gospodnetić“ kao potpora njihovu projektu stambenog zbrinjavanja obitelji slabijeg imovinskog stanja u ukupnome iznosu od 3.000,00 KM.
Sredstva iz ove Odluke isplatit će se s ekonomskog koda „Potpore za kulturu“ Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

U dijelu sjednice donijeta je Odluka o usvajanju Programa potpore za predlaganje projekata i programa u oblasti kulture za 2016. godinu. Sredstva za financiranje tih projekata u iznosu od 300.000,00 KM planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa. Javni poziv za predlaganje projekata i programa u oblasti kulture za ovu godinu raspisat će Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije sljedeći tjedan.

Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa kapitalne potpore  zdravstvenim institucijama – Županijska bolnica Livno utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 500.000,00 KM.
Donijeta je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Tekući prijenosi“ beneficije za socijalnu zaštitu, potpore pojedincima – civilne žrtve rata, ostale potpore pojedincima –  porodiljni dopust, utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 2.590.000,00 KM.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (Pozitivna lista lijekova).

Razmatrano je i primljeno na znanje Izvješće o realizaciji programa potpore sektoru prerađivače industrije s kriterijima za 2015. godinu. Nakon razmatranja primljena je na znanje Informacija o realizaciji Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih izdataka u 2015. godini Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Na sjednici Vlada je razmatrala i primila na znanje Informaciju o realizaciji koncesijskih ugovora . Prema toj Informaciji sklopljeno je 39 koncesijskih ugovora i 7 gospodarskih društava posluje na temelju odobrenja o eksploataciji. Od 39 koncesijskih ugovora Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije raskinulo je 6 koncesijskih ugovora zbog nepoštivanja ugovora. U toj Informaciji prezentirana je od ranije Odluka o raspodjeli prihoda, Odluka o visini osnovice za izračun, uplate za 2015. i 2016. godinu, te Zaključak sa sjednice Vlade Hercegbosanske županije iz ožujka mjeseca 2014. godine koji je stavljen izvan snage.
Usvojeno je Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje liječničke djelatnosti u ljekarni zdravstvenoj ustanovi.

Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti za školovanje 25 policijskih službenika u činu policajac i 5 policijskih službenika u činu mlađi inspektor. Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2016. godinu na ekonomskom kodu „Izdaci za stručno obrazovanje“
Donesena je Odluka kojom se opunomoćuju ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Dragoslav Topić i njegov pomoćnik, Milan Mihaljević za pregovaranje o granskom kolektivnom ugovoru za područje djelatnosti u oblasti zdravstva na teritoriju Federacije BiH kao i za potpisivanje zapisnika o pregovorima.

Također Vlada je donijela i Odluku kojom se opunomoćuje tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Željko Rujević za pregovaranje o granskom kolektivnom ugovoru za područje djelatnosti javne uprave, sudske vlasti i javnih ustanova u Federaciji BiH za potpisivanje zapisnika o pregovorima u slučaju spriječenosti ministrice Mirjane Stojsavljević-Petraković.

Na jučerašnjoj sjednici podnesena je informacija o stanju u Glamoču i načinima pomoći za normalno funkcioniranje te općine koja se nalazi u financijskoj blokadi.