Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici donijela je Odluku o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja u 2018. godini u iznosu od 1.500.000,00 KM u svrhu financiranja kapitalnih investicija u oblasti cestogradnje Županije. Ugovorni organ u postupku javne nabave za izbor najpovoljnije ponude za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Hercegbosanske županije u 2018. godini je Ministarstvo financija, sukladno s Odlukom Skupštine Hercegbosanske županije o davanju suglasnosti za pokretanje postupka po osnovu kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka za financiranje kapitalnih investicija u oblasti cesta, broj 01–02–21.2/18 od 7. svibnja 2018. godine.

Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Pregled materijalno-financijskoga poslovanja i Izvješće o radu Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2017. godinu. Na sjednici Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine.

Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje, broj: 7-11/18 od 20.travnja 2018.godine kojom je privremeno Upravno vijeće Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje imenovalo Jadranku Bošnjak iz Širokog Brijega za ravnatelja Zavoda.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o dopunama Odluke o držanju pčela. Razlozi za donošenje ove Odluke temelje se na činjenici da postojeća Odluka o držanju pčela nije regulirala mogućnost obilježavanja pojedinačnih pčelinjih društava. Naime, obilježavanjem pčelinjih društava na području Hercegbosanske županije dobiva se realno brojno stanje pčelinjih društava, te se na taj način ova oblast stavlja pod kontrolu državnog sustava, napose poticaja.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija vezana za projekt CAN.

Donijeta je i Odluka u kojoj se daje suglasnost za imenovanje Sanele Popović iz Livna na dužnost ravnateljice Gimnazije Livno na mandatno razdoblje od 4 godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije i Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o davanja suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije.