IMG_8643-1-768x512Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračunavanja i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za djelatnike JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno u cilju neometanog pristupa zdravstvenoj zaštiti u obimu koji se osigurava članovima obitelji nositelja osiguranja. Utvrđeni prijedlog Odluke Vlada je uputila u skupštinsku proceduru.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2016. godinu Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Hrvatskog vijeća obrane Hercegbosanske županije. Na prijedlog iste Uprave Vlada je nakon razmatranja usvojila Odluku o raspodjeli sredstava udrugama proizišlih iz Domovinskog rata Hercegbosanske županije. Ukupan iznos financijskih sredstava od 150.000,00 KM raspodijeliti će se na 10 udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala prednacrt Zakona o obrazovanju odraslih Hercegbosanske županije, isti utvrdila u formi nacrta i uputila u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Razmatran je i usvojen prijedlog Rješenja o imenovanju privremenih članova Stegovnog vijeća Vlade Hercegbosanske županije na razdoblje od 6 mjeseci.

Vlada je primila k znanju Izvješće Povjerenstva za pripremu i provođenje postupka za dodjelu namjenskih sredstava doznačenih iz Federalnog fonda za zaštitu okoliša u Proračun Hercegbosanske županije, koje je Povjerenstvo bilo dužno nakon realizacije dostaviti Vladi Hercegbosanske županije i Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Utvrđen je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Tomislavgrad. Utvrđenu Odluku Vlada Hercegbosanske županije uputila je u skupštinsku proceduru.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstva u iznosu od 3.000,00 KM, Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu financijske pomoći Crvenom Križu Hercegbosanske županije.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i primila k znanju Informaciju o aktivnostima u svezi procesa europskih integracije BiH, koju je sačinio stručni suradnik za EU integracije Hercegbosanske županije, Ante Semren. U informaciji se navodi kako je proces europskih integracija Bosne i Hercegovine zahtjevan proces koji zahtijeva maksimalnu angažiranost svih osoba koje sudjeluju u aktivnostima vezanim za približavanje BiH Europskoj uniji. Uspostavljanjem sustava koordinacije, opseg odgovornosti i obaveza županija u ovom procesu se dramatično povećao, s obzirom da su županijski predstavnici prisutni u svim tijelima i imaju pravo glasa o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Stoga je potrebna stalna komunikacija između EU koordinatora i kontakt osoba ministarstava Hercegbosanske županije kako bi sve obaveze koje za našu županiju proizlaze iz ovog procesa bile adekvatno izvršen.

Donesena je i Odluka o imenovanju Predsjednika i članova privremenog Nadzornog odbora JP RU „Tušnica„ d.o.o. Livno na razdoblje od 3 mjeseca.

Točke 5 i 6 iz najavljenog dnevnog rada odgođene su za jednu o sljedećih sjednica Vlade.