IMG_9062Vlada je na današnjoj sjednici dala suglasnost na Financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2015. godinu Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije. Razmatrala je i donijela Odluku o prihvaćanju Programa rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije.

Vlada je razmatrala nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne uprave u Hercegbosanskoj županiji. Isti je utvrđen u formi prijedloga i upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Razmatrano Izvješće o radu za 2015. godinu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Vlada je primila k znanju i isto će uvrstiti u Izvješće o radu Vlade za 2015. godinu i uputiti u Skupštinu na daljnje postupanje.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava općinama Hercegbosanske županije za suorganizaciju međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2016. godine i to općinam Livno, Drvar i Tomislavgrad. Iznos će se doznačiti navedenim općinama u iznosima od 80 KM/m2 zakupnog prostora na sajmištu, a po ispostavljenoj fakturi o uplati zakupnine zakupnog prostora korisnika sajma.

Donesena je i Odluka u kojoj se daje suglasnost za imenovanje Biljane Dumančić, profesorice biologije, iz Kupresa na dužnost ravnateljice SŠ „Kupres“ iz Kupresa, na mandatni period od četiri godine.

Vlada je usvojila Izvješće o radu Ispitne komisije za stručni ispit stručnjaka zaštite na radu i donijela Rješenje o isplati naknade za rad. Isto tako, usvojeno je Izvješće o radu Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme, te je doneseno Rješenje o isplati naknade za rad članovima ovog Ispitnog povjerenstva.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala detaljnu Informaciju o poreznim dugovanjima u zdravstvu koje je sačinilo Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije temeljem opomene Županijske porezne uprave u Livnu. Nakon temeljite rasprave usuglašeno je da će Ured predsjednika i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije uputiti dopis Premijeru Federacije BiH, Federalnom Ministarstvu financija i Federalnoj Poreznoj upravi u kojemu će se tražiti hitan sastanak, kako bi se sagledala cjelokupna situacija ovoga kompleksnog problema i pokušalo iznaći rješenje na obostrano zadovoljstvo.

Nakon razmatranja pristiglih amandmana zastupnika Skupštine Hercegbosanske županije i Administrativno-pravnog povjerenstva Skupštine na prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu, Vlada je donijela Zaključak u kojem se odbijaju svi amandmani.

Vlada je donijela i Odluku o imenovanju mjerodavnog Ministarstva za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli u Hercegbosanskoj županiji. Temeljem ove Odluke imenuje se Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije kao mjerodavno ministarstvo za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli u Hercegbosanskoj županiji za čiju kategorizaciju nije mjerodavno Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH i donijela Zaključak kojim se daje potpora za izmjene i dopune navedenog Zakona uz određene prijedloge, komentare i sugestije koje će Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije pismeno dostaviti Ministarstvu komunikacija i prometa BiH.

Razmatrana je i Informacija o stanju sigurnosti za prvo tromjesečje 2016. godine  u Hercegbosanskoj županije Ministarstva unutarnjih poslova s posebnim osvrtom na općinu Drvar.