IMG_8902Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici razmatrala je prednacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći Hercegbosanske županije i nakon razmatranja utvrdila je nacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći Hercegbosanske županije i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Doneseno je Rješenje kojim se obvezuje Interresorna radna grupa za izradu prijedloga dokumenta „Strategija o borbi protiv korupcije u Hercegbosanskoj županiji“ koja broji 9 članova da izradi prijedlog Akcijskog plana za provođenje Strategije. Interresorna radna grupa će potom Akcijski plan za provođenje „Strategije o borbi protiv korupcije u Hercegbosanskoj županiji“ dostaviti Vladi Hercegbosanske županije.

Vlada je poslije razmatranja dala suglasnost ministrici pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Mirjani Stojsavljević – Petraković da potpiše Sporazum o tehničkoj suradnji na uspostavi sustava razmjene podataka koji se upisuju u registre udruga i zaklada u BiH.

Donesena su i dva zaključka s pozitivnim mišljenjem o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu F BiH te o Nacrtu zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH.

Donesena je i Odluka o odobravanju naknade ispitnom Povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila za mjesec veljaču za 2016. godinu.
Također je donesena i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve u iznosu od 1.000,00 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu jednokratne novčane pomoći Udruzi socijalnih radnika Hercegbosanske županije za organizaciju Okruglog stola o temi „Položaj i uloga socijalnih radnika u BiH“ i pokrića troškova predavača o istoj temi.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 6.000,00 KM NK „Tomislav“ iz Tomislavgrada koja će biti sastavni dio Programa utroška sredstava s kriterijima raspodijele tekućih transfera za kulturu i šport za 2016. godinu.

Na sjednici donesena je i Odluka o jednokratnoj financijskoj pomoći teško oboljelom Nikoli Cvijetiću iz Glamoča u iznosu od 2.000,00 KM.

Točka pod rednim brojem 3 iz najavljenog dnevnog reda na zahtjev resornog ministra skinuta je s dnevnog reda današnje sjednice Vlade Hercegbosanske županije.