IMG_8641Nacrt Strategije za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije 2016.-2019. godine treba stvoriti društvenu atmosferu za borbu protiv korupcije. Istaknuto je to danas na 29. sjednici Vlade Hercegbosanske županije.
Vlada je utvrdila Nacrt Strategije koja, među ostalima, sadrži:  opće principe i načela strategije, temeljne ciljeve strategije, normativni, institucionalni i društveni okvir za borbu protiv korupcije Hercegbosanske županije i strateške ciljeve za sektorska područja za borbu protiv korupcije u Hercegbosanskoj županiji.

Razmatrana je Informacija o suradnji Vlade Hercegbosanske županije s UNDP-om na projektu ILDP – Tehnička podrška 2016. godina. Predloženi okvir podrške ILDP-a Vladi Hercegbosanske županije za 2016. godinu podijeljen je u 5 segmenata među kojima se nalazi poduzimanje procesa usvajanja Strategije razvoja 2016.-2020. godina i osiguranje veza između Strategije i drugih planskih dokumenata (siječanj – lipanj 2016. godina), jačanje sustava za upravljanje razvojem Hercegbosanske županije (ožujak  – rujan 2016. godina), međužupanijska suradnja (lipanj-prosinac 2016. godine) i sudjelovanje Hercegbosanske županije u izradi Strategije razvoja FBiH i radu Vijeća za razvoj FBiH (srpanj-prosinac 2016. godine). U tom kontekstu Vlada Hercegbosanske županije će, među ostalim, osigurati postupno kadroviranje svoje Razvojne agencije i Stručne službe za upravljanje razvojem i europske integracije kako bi mogli odgovoriti rastućim potrebama planiranja i upravljanja razvojem. Informacija je primljena na znanje.

Vlada je donijela Zaključak o davanju pozitivnog Mišljenja o potpisivanju izjave o razumijevanju i o suradnji u oblasti zdravstva između ministarstava civilnih poslova BiH i Ministarstva zdravlja Republike Slovačke.
IMG_8643
Doneseno je i Rješenje o imenovanju Radnog tijela za izradu komunikacijskih mehanizama za izradu Dokumenta/Strategije komuniciranja Hercegbosanske županije. Radno tijelo čini 28 članova – predstavnika Skupštine Hercegbosanske županije, ministarstava u Vladi Hercegbosanske županije i općina s područja Hercegbosanske županije.

Na sjednici Vlada je donijela Rješenje o imenovanju pregovarača za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora u ime Hercegbosanske županije. U sastavu pregovarača su:
1. Darinko Mihaljević, za oblast unutarnjih poslova;
2. Dragoslava Topić, za oblast zdravstva;
3. Petar Galić, za oblast obrazovanja,
4. Mirjana Stojsavljević-Petraković, za oblast državnih službenika i namještenika i
5. Stipan Šarac, ministarstvo financija.

Nakon razmatranja Vlada je primila na znanje Izvješće o radu Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Izvješće će biti sastavni dio Izvješća o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2015. godinu koje će biti razmatrano na sjednici Skupštine Hercegbosanske županije.

Razmatrana je i Informacija o mogućnostima plaćanja u okviru projekta CAN koji se odnosi na sportski aerodrom „Brda“ u središnjem dijelu Livanjskog polja koji ima sportsko-komercijalni karakter. Rečeno je kako se taj projekt prekogranične suradnje treba privesti kraju i da mu se daje potpora.