IMG_8637Na danas održanoj 28. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je izvješća o radu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa i Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih za 2015. godinu. Resorni ministri temeljito su prezentirali rad ministarstva i ocjena je da su ta ministarstva u prošloj godini realizirali postavljene ciljeve iz programa rada. Među ostalim, naglašeno je da su se nastavni planovi i programi u osnovnom i srednjem obrazovanju odvijali prema planu i bez većih teškoća i da je Ministarstvo rada, zdravstva socijalne skrbi i prognanih u današnje složeno vrijeme uspješno ispunjavalo zadaće iz oblasti koje pokriva. Izneseni su i podatci o kapitalnim ulaganjima i ispunjenju svih financijskih obveza koje spadaju u djelokrug spomenutih ministarstava. Istaknut je i podatak kako se i u ovako teškim vremenima isplaćuju u stopostotnom iznosu jednogodišnje naknade za rodilje što nije slučaj u mnogim županijama i kantonima F BiH, pa čak i u Republici Hrvatskoj.
Vlada je razmatrala i Izvješće o radu Uprave za ceste Hercegbosanske županije u prošloj 2015. godini. Uprava za ceste u 2015. godini imala je ostvareni prihod u iznosu od 4.507.701,70 KM, a realizirana ulaganja u toj godini iznose 4.110.392,94 KM. Što sva sredstva nisu realizirana razlog se krije u činjenici da izvođači radova zbog vremenskih prilika nisu mogli uraditi započete poslove koje će nastaviti početkom građevne sezone u 2016. godini.
Izvješća su primljena na znanje i biti će sastavni dio Izvješća o radu Vlade za 2015. godinu koje će biti podneseno na sjednici Županijske skupštine.

Vlada je razmatrala i donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije poznatije pod nazivom „Pozitivna lista lijekova Hercegbosanske županije“. Ova Odluka primjenjivat će se od 1. travnja 2016. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju predstavnika u potkomisije za Europske integracije.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o određivanju boda za izračunavanje komunalne naknade za 2016. godinu u općini Glamoč. Vrijednost boda na godišnjoj razini se ne mijenja u odnosu na prošlu godinu i iznosi 0,025 KM.

Donijete su i Odluke o odobravanju financijskih sredstava Župi sv. Obitelji Kupres u iznosu od 1.000,00 KM, Župni sv. Josipa Drvar u iznosu od 3.000,00 KM i Košarkaškom klubu „Borac 1972“ iz Drvara u iznosu od 2.000,00 KM. Dodijeljena sredstava biti će sastavni dio programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera za kulturu i šport za 2016. godinu.