IMG_8625Na danas održanoj 26. sjednici Vlade Hercegbosanske županije razmatrana su izvješća o radu za 2015. godinu Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a, Uprave civilne zaštite, Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva financija Hercegbosanske županije. Ova izvješća Vlada je primila k znanju i biti će sastavni dio Izvješća o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2015. godinu.

Vlada je dala pozitivno mišljenje na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom Federacije BiH u kojem se prihvaćaju primjedbe i sugestije Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.

Razmatran je dopis Interresorne radne skupine koja radi na izradi nacrta Zakona o koncesijama Federacije BiH i donesen Zaključak kojim će se Vlada očitovati na navedeni dopis i uputiti ga Interresornoj radnoj skupini.

Donesena je Odluka o supokroviteljstvu Vlade Hercegbosanske županije Konferenciji o „Budućnosti šumarstva i prerade drva u BiH“ koja će se održati 25.-26. veljače 2016. godine na Kupresu.

Vlada je donijela Odluka o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM Hrvatskom dokumentacijskom centru Domovinskog rata BiH za pomoć u osnivanju i djelovanju Ureda za pružanje pravne pomoći braniteljima.

Donesena je i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju člana školskog odbora Gimnazije iz Livna.

Točke pod rednim brojem 5 i 7 iz najavljenog dnevnog reda odgođene su za jednu od sljedećih sjednica Vlade Hercegbosanske županije.