Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici razmatrala je i primila k znanju Informaciju o razgovorima sa sindikatom liječnika Hercegbosanske županije. Donijeta je Odluka o zabrani novog zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama Hercegbosanske županije osim liječnika, a sva druga zapošljavanja trebaju dobiti odobrenje od Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o davanju suglasnosti za imenovanje Dijane Vještica – Karanović, profesorice srpskog jezika i književnosti na dužnost ravnateljice Srednje škole Drvar imenovane Odlukom Školskog odbora Srednje škole Drvar od 15. studenog 2017. godine na mandatno razdoblje od 4 godine.

Vlada je nakon razmatranja Prijedloga donijela Odluku za nabavu paketića za 152 djece s posebnim potrebama na području Hercegbosanske županije za božićne i novogodišnje blagdane. Sredstva u iznosu od 3.039,90 KM osigurana su iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2017.godinu.

Vlada je donijela Odluku o proglašenju blagdana i neradnog dana u Hercegbosanskoj županiji 6. siječnja 2018. godine.