Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, Vlada je na jučer održanoj sjednici donijela Odluku o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Razlog za donošenje Zakona je Presuda Ustavnog suda Federacije BiH objavljena u Službenim novinama Federacije BiH, dana 22. ožujka 2019. godine kojom je utvrđeno da je člankom 106. Zakona o poljoprivrednom zemljištu povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općine Glamoč jer po stavu suda Općina Glamoč nije konzultirana kod donošenja Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Pored navedenog razlog donošenja predmetnih izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu je i činjenica da  se pojedina rješenja u temeljnom Zakonu nisu pokazala učinkovita napose u pogledu gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem.

Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Hercegbosanske županije. Nacrt Zakona bit će upućen u daljnju proceduru Skupštine HBŽ.

Razmatrano je i očitovanje predstavnika „Lare Natural“ d.o.o. Livno na Izvješće Radnog tijela  Vlade Hercegbosanske županije, po predmetu hidro-geoloških istraživanja i dodjele koncesije gospodarskom društvu „DžE-CO“ d.o.o. Livno te gospodarskom društvu „Lara Natural“ d.o.o. Livno.

Donošenjem Odluke, Vlada je dala suglasnost ministrici znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ da sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja HBŽ, potpiše Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja na razdoblje do 1. listopada 2021. godine

Primljeno je k znanju Izvješće o radu Povjerenstva za davanje stručne ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentima prostornog uređena šireg područja za VE Tušnica-Tomislavgrad.

U dijelu sjednice Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju privremenih članova Stegovnog vijeća Vlade Hercegbosanske županije. Članovi Stegovnog vijeća imenuju se na razdoblje od 6 mjeseci.

Dana je suglasnost na Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u 2022. godini.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2021. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih. Raspodjela sredstava s tekućeg transfera „Potpore za zdravstvene institucije“ vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za tekuće održavanje i u svrhu nabavke opreme za borbu protiv korona virusa od kojih 60%  pripada primarnoj, a 40% sredstva sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Nakon održane 20. sjednice, a zbog upućivanja u skupštinsku proceduru, Vlada je održala 21. sjednicu s jednom točkom dnevnog reda. Na sjednici, Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima u Hercegbosanskoj županiji. Razlog za donošenje ovog Zakona nalazi se u činjenici da je neophodno izvršiti izmjene i dopune određenih zakonskih rješenja, među ostalim, policijskih oznaka, odora i činova, primjene policijskih ovlasti i radno-pravnog statusa policijskih službenika.