Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Programa rasporeda sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH s kriterijima raspodjele. Planirana sredstva iz Odluke sadržana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2017. godinu kod Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša na poziciji „Ostale potpore – sredstva za zaštitu okoliša” u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM. Povjerenstvo za pripremu i provođenje postupka za dodjelu namjenskih sredstava doznačenih iz Federalnog fonda za zaštitu okoliša u Proračun Hercegbosanske županije provelo je Javni poziv, pregledalo i ocijenilo pristigle prijave  projekata i temeljem toga predložilo da se iznos od 410.000,00 KM raspodjeli na 12 korisnika koji su ispunili uvijete Javnog poziva. Preostali dio od 90.000,00 KM bit će prenesen u iduću proračunsku godinu.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva za raspisivanje Javnog poziva za prijavu projekata udruga građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM.

Vlada je donijela Zaključak kojim se daje pozitivno Mišljenje na Nacrt Sporazuma i Nacrt amandmana Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju.

Odlukom je Vlada odobrila 1.500,00 KM Udruzi učitelja, učenika i roditelja „Polje-eko“ Glamoč kao financijsku pomoć u svrhu uređenja grada za nastupajuće blagdane.

Razmatrana je i primljena na znanje Informacija u svezi s razmatranjem Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u Hercegbosanskoj županiji.

Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku  o odobravanju 5.000,00 KM Dječjem vrtiću „Leptirići“ Glamoč u svrhu financijske pomoći. Sredstva iz ove Odluke transferirat će se iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstva Općini Glamoč za suorganizaciju međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2017. godinu. Sredstva iz ove Odluke doznačit će se općini Glamoč u iznosu od  80KM/m2 zakupnog prostora na sajmištu.