IMG_8042Vlada Hercegbosanske županije jučer je na sjednici utvrdila prijedlog Zakona o dopuni Zakona o sudskim pristojbama, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru na daljnje razmatranje.

Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi Hercegbosanske županije, Dragoslav Topić upoznao je članove Vlade o nacrtu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja. S obzirom da se radi o osjetljivoj materiji ostavljana je mogućnost članovima Vlade da još dublje i sveobuhvatnije razmotre ovaj nacrt Zakona.

Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Master plan uređenja prostora oko Buškog jezera. U toj Odluci podržava se razvojni turistički projekt tvrtke „Deliminium“ d.d. iz Tomislavgrada, koja će biti upućena u Skupštinu Hercegbosanske županije radi dobivanja suglasnosti.

Razmatran je Sporazum o provedbi zajedničkih javnih nabava između korisnika Proračuna Hercegbosanske županije i donesena ja Odluka temeljem toga Sporazuma o zajedničkim javnim nabavama za 2016. godinu.

Donijeta je i Odluka o odobravanju dodatnih 35.000, 00 KM za potporu neprofitnim organizacijama – Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju Interresorne grupe za izradu Dokumenta „Strategija o borbi protiv korupcije u Hercegbosanskoj županiji“. Dokument treba biti izrađen do konca siječnja 2016. godine.

Usvojeno je Izvješće o radu stručnih povjerenstava Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja Akcijskog plana Vlade Hercegbosanske županije 2015.-2018. godina, zadužena su ministarstva i ostala tijela da dopune Akcijski plan koji će biti ponovno razmatran na sjednici Vlade Hercegbosanske županije.
Ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa u Vladi Hercegbosanske županije, Petar Galić je sukladno Zakonu o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu podnio izvješća o realiziranju programa utroška sredstava resornog ministarstva: „Potpora stipendiranja studenata“, „Potpora besplatni udžbenici“, „Kapitalne potpore osnovnim školama“, „Tekućih transfera za šport i kulturu“, „Financijskih sredstava centru Nova nada“, „Financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru“ i „Potpore nižim razinama vlasti – prijevoz učenicima“.

Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je Informaciju o teškom stanju Javnog poduzeća Rudnici uljena „Tušnica“ d.o.o. Livno i da će poduzeti sve mjere da se pomogne u konsolidaciji ovog Javnog poduzeća.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je i Odluku da se sa 15.000,00 KM pomogne saniranje štete na štali u vlasništvu Mladena Čelara na lokalitetu Ploča iznad sela Podhum kod Livna, koja je u nedavnom požaru uništena. U požaru su uginuli i jarići i ovce.