16sjednicaJučer je održana 16. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na čijem su se Dnevnom redu našle 22 točke. Razmatran je i podržan Prednacrt Zakona o Turističkoj djelatnosti Hercegbosanske županije koji će u formi Nacrta biti upućen u Skupštinsku proceduru. Vlada je donijela Zaključak da Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije inicira sazivanje Konstituirajuće Izborne Skupštine Turističke zajednice Hercegbosanske županije u roku od 14 dana sukladno Statutu Turističke zajednice Hercegbosanske županije u čijem radu su se nagomilali brojni problemi. Izvješće o radu Turističke zajednice Hercegbosanske županije za 2014. godinu je povučeno iz predviđenog Dnevnog reda sjednice.

Vlada je donijela Odluku o određivanju glavnog računa u okviru Jedinstvenog računa riznice Hercegbosanske županije. Taj račun prema Odluci je u Raiffeisen banci. Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Petru Galiću za potpisivanje Sporazuma o isplati zaostale razlike za putne troškove djelatnika srednjih škola za kalendarsku 2012 – 2013. godinu.

Donesena je i Odluka o obveznom unosu podataka i redovitom izvještavanju krajnjih korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima Hercegbosanske županije. Ovom Odlukom obuhvaćeno je 105 javnih objekata na području županije. Razmatran je i usvojen Program Javnih investicija Hercegbosanske županije od 2016 – 2018. godine. Na temelju Programa usvojena je lista prioritetnih projekata po općinama koju je uradilo Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije s mogućnošću dopune projekata koje će dostaviti zainteresirana ministarstva resornom Ministarstvu u sljedećih 7 dana. O realizaciji projekata odlučuje Federalno Ministarstvo financija.

Vlada je donijela Odluku o raspodjeli sredstava iz Programa potpore sektorima prerađivačke industrije s kriterijima za 2015. godinu. Predviđenih 350.000,00 KM za ovu namjenu prema zaključku Vlade umanjeno je za 10%. Iznos umanjenih sredstava je namijenjen za financijsku pomoć Rudnicima ugljena „Tušnica“.

Na sjednici Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“. U proračunu Hercegbosanske županije za tekuću godinu planirana su sredstava u iznosu od 1.000.000,00 KM za poticaje u poljoprivredi. U zahtjevu za Rebalans Proračuna za 2015. godinu navedena su sredstva za ovu namjenu u iznosu od 960.000,00 KM.  Programom su utvrđeni i kriteriji ostvarivanja novčanih poticaja u poljoprivredi u Hercegbosanskoj županiji.

Nakon duže rasprave Vlada je donijela Odluku o odobravanju prijenosa sredstava s Jedinstvenog računa riznice Ministarstva financija na pod račun Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije u iznosu od 400.000,00 KM, a sve u sklopu projekta CAN namijenjenih za sufinanciranje završetka izgradnje piste aerodroma Brda u središnjem dijelu Livanjskog polja. Ti radovi se financiraju 85% iz EU fondova.

Na sjednici Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnost Domu zdravlja Drvar da sa JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar, zaključi ugovor o obročnoj otplati duga za utrošenu električnu energiju za koju je određena ovrha. Plaćanje će se izvršiti iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu s pozicije Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u 12 jednakih rata.

Članovi Vlade na sjednici su dosta pozornosti posvetili Informaciji o stanju državne službe u Hercegbosanskoj županiji. Zaključeno je da imenovano Povjerenstvo pri Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije na sljedećoj sjednici Vlade podnese Izvješće o urađenim izmjenama i dopunama Županijskog Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Donesena je i Odluka o izdvajanju po 10.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije Domovima zdravlja Livna i Tomislavgrada za sufinanciranje nabave vozila sukladno Akcijskom planu za unaprjeđenje ranog rasta i razvoja djece u Hercegbosanskoj županiji. Također iz Tekuće pričuve donesena je Odluka o izdvajanju 5.000,00 KM Liječničkoj komori Hercegbosanske županije. Iz Tekuće pričuve prema donesenoj Odluci odobreno je 2.500,00 KM financijske potpore za rad Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno. Iz Tekuće pričuve za ovu godinu na temelju donesene Odluke 4.000,00 KM bit će izdvojeno u svrhu sufinanciranja Privredno – turističke manifestacije „Dani Drvarske drenjine“ u Drvaru.

Vlada Hercegbosanske županije na jučerašnjoj sjednici donijela je Rješenje o imenovanju pregovaračkih timova Vlade Hercegbosanske županije za usklađivanje kolektivnih ugovora i donošenja novih kolektivnih ugovora za djelatnost zdravstva, policije te osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Nakon usvojenih izvješća o provedenim postupcima Povjerenstava za provedbu izbora člana Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u ime Hercegbosanske županije i preporuke s rang – listom kandidata i utvrđivanja Prijedloga za člana Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i člana Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije Vlada je predložila za člana Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar dip.ing građevine, Petra Radoša iz Tomislavgrada i donijela Rješenje o imenovanju Vanje Krneta iz Drvara za člana Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres Nataše Bajić iz Drvara i Denisa Lijovića iz Livna na njihov osobni zahtjev.