Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije i na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Službe za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije u svrhu knjiženja troškova otpisa potraživanja u iznosu od 8.650,00 KM.

Iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu na temelju donijete Odluke odobren je transfer sredstava u iznosu od 3.000,00 KM za potporu manifestaciji „Dani drvarske drenjine“.

Na sjednici je razmatrana Informacija o odvozu lignita iz kruga separacije lignita u Prologu i donesen je Zaključak u kojem se kaže: Vlada je razmatrala dostavljenu dokumentaciju vezanu za odvoz lignita iz kruga separacije lignita JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno, te utvrdila da se odvoz obavljao bez odobrenja Nadzornog odbora JP RU „Tušnica“ d.o.o.  Livno i znanja Uprave JP RU „Tušnica“ d.o.o.  Livno te utvrdila da postoji opravdana sumnja u obavljanje nezakonitih radnji. Na temelju utvrđenog Vlada će dostaviti dokumentaciju Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije i Županijskom javnom pravobraniteljstvu na daljnje postupanje.