Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji s Gender Centrom Federacije BiH, jučer 4. prosinca 2018. godine u hotelu B&M Livno održalo je završni sastanak Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i općinskih multisektorskih timova u okviru projekta „ Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini.

Sastanku je nazočila ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vasilija Broćeta, predstavnica Gender Centra, Fatima Bećirović, stručni savjetnik Gender Centra, mr.sci. Zlatan Brčić, gosti iz Novog Travnika, Gornjeg Vakufa – Uskoplja koji su članovi Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Srednjobosanskoj županiji i članovi općinskih multisektorskih timova Srednjobosanske županije i članovi Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji i članovi općinskih multisektorskih timova Hercegbosanske županije

Ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vasilija Broćeta kazala je kako je ministarstvo prepoznalo aktivnosti i rad Koordinacijskog tijela i općinskih multisektorskih timova u donošenju boljeg postupanja u slučajevima nasilja u obitelji uz podršku i želju što uspješnijeg rada tijela i timova u budućnosti. U planu je imenovanje Koordinacijskog tijela za borbu protiv nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije i usvajanje Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji za područje Hercegbosanske županije, te usvajanje Odluke o imenovanju općinskih multisektorskih timova.

Cilj završnog sastanka je prezentiranje postignutih rezultata Koordinacijskog tijela i općinskih multisektorskih timova, prepoznavanje rada i aktivnosti u proteklom vremenu, razmjena mišljenja i iskustva, te ideja za budućim koracima. Stručni savjetnik Gender Centra, mr.sci. Zlatan Brčić na sastanku je prezentirao postignute rezultate na razini Federacije BiH kroz proteklo vrijeme, dok su gosti iz Srednjobosanske županije prezentirali rad iz svojih općina, a članovi Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji i općinskih multisektorskih timova Hercegbosanske županije prezentirali su rad županije i općina.

Najznačajnije aktivnosti Koordinacijskog tijela i općinskih multisektorskih timova,  za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji su: Realizirane projektne aktivnosti na županijskoj i općinskoj razini odgovorile su u potpunosti planu rada, održana dvodnevna Edukacija profesionalaca za provođenje grupa samopomoći počinitelja nasilja za 6 općina Hercegbosanske županije (obuku je završilo 5 osoba s područja HBŽ), jednodnevna radionica o temi „ Pisanje projekata, monitoring i izvještavanje“, sastanak Koordinacijskog tijela i općinskih multisektorskih timova, dvije dvodnevne radionice o temi “Profesionalni stres i sagorijevanje“.