U organizaciji Zagrebačkog kluba livanjskih studenata danas je svečano održan 6 po redu “Sajam karijera Hercegbosanske županije” u prostorijama Srednje ekonomske škole u Livnu.

Pomoćnik ministra Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Mate Križanac svečano je otvorio „Sajam karijera Hercegbosanske županije“  zahvalivši članovima ZKLS-a koji već šestu godinu informiraju maturante srednjih škola Hercegbosanske županije o mogućnosti nastavka kvalitetnijeg obrazovanja na Zagrebačkom sveučilištu. Naglasio je da je ovo samo jedna u nizu odluka koje očekuju učenike. Korisno je postaviti pitanja i pronaći odgovore koji mogu pomoći pri upoznavanju sebe i područje interesiranja, što je vrlo bitno za profesionalni izbor. Važno je biti svjestan intelektualnih, socijalnih, emocionalnih i kreativnih sposobnosti, imati spoznaju o motivaciji, jer motivacija je pokretačka snaga koja čovjeka pokreće prema određenom cilju, održava ponašanje i određuje mu intenzitet, rekao je Križanac

Cilj Sajma karijera je upoznati maturante srednjih škola s području Hercegbosanske županije o mogućnostima studiranja na Sveučilištu u Zagrebu, kao i načinom polaganja državne mature, odnosno potrebnim preduvjetima za upis na  pojedine fakultete. Zagrebački klub livanjskih studenata ove godine je osigurao štandove za  30 fakulteta, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Na štandovima se predstavljaju fakulteti, dijele materijali i brošure, kao i iskustva dosadašnjih studenata, istaknuo je predsjednik Zagrebačkog kluba livanjskih studenata, Mate Pavić.

Pored danas održanog Sajma karijera, sutra 16. ožujka 2019. godine, u prostorijama Opće gimnazije Livno, održat će se  prezentacija i simulacija državne mature, kako bi se maturantima što bolje približio pristup ispitu državne mature.