Protekloga tjedna u zgradi Vlade Hercegbosanske županije, predsjednik Ivan Vukadin održao je sastanak s predstavnicima Udruge umirovljenika HBŽ. Predstavnici Udruge upoznali su predsjednika s radom i aktivnostima koje Udruga provodi, ciljevima Udruge kao i trenutnim problemima s kojima se susreću u svome radu. Zahvalili su predsjedniku na vremenu koje je odvojio za njih kao i na potpori koju daje u provođenju njihovih aktivnosti.

Na sastanku je dogovoreno da će Vlada Hercegbosanske županije financijski pomoći Udruzi, a najavljeni su i daljnji koraci i zajednički dogovor predstavnika svih udruga umirovljenika s područja Hercegbosanske županije kako bi se na efikasan i najkraći mogući način pristupilo rješavanju svih postojećih problema koje ima ova Udruga.