Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić održao je danas radni sastanak s predstavnicima Centra za građansku suradnju Livno Stjepanom Ivanuš i Asimom Ormanom. Sastanku su nazočili ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Dragoslav Topić i pomoćnik ministra Milan Mihaljević.

Na sastanku se razgovaralo o projektu „Zajedno za radnička prava“ tijekom kojeg je Centar za građansku suradnju okupio sindikate i nevladine organizacije iz četiri županije u neformalnu grupu „Koalicija za bolju zaštitu radničkih prava“.

Koalicija u sklopu navedenog projekta među ostalim ima za cilj komunikaciju i suradnju s nadležnim inspekcijskim ustanovama, poreznim upravama, županijskim uredima, predstavnicima Vlada i nadležnim ministarstvima i poslodavcima u rješavanju odnosa između radnika, sindikata i županijskih institucija u suzbijanju rada na crno i sive ekonomije.

Tijekom sastanka predstavnici Centra za građansku suradnju između ostalog predstavili su rad i djelovanje centra te naglasili kako su tijekom protekle godine za radnike i sindikate (Finvest, Tušnica, Kapis, Preslica…) pružili oko 3 500 usluga istaknuvši potrebu osnivanja vijeća koja bi služila zaštiti prava radnika.

Predsjednik Vlade i ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih rekli su da Vlada Hercegbosanske županije podržava osnivanje Ekonomsko socijalnog vijeća, Mirovnog vijeća kao i formiranje Sindikata privatnog sektora za kolektivna pregovaranja te udruge gospodarstvenika na razini županije.