Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u suradnji s Gender Centrom Vlade Federacije BiH organiziralo je danas u Kupresu radni sastanak koji se provodi u sklopu projekta „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na županijskoj i općinskoj razini“.

Sastanku su pored predstavnika resornog ministarstva i predstavnika Gender Centra Vlade Federacije BiH nazočili i članovi Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji i članovi općinskih multisektorskih timovima Hercegbosanske županije.

Ovo je bio samo jedan u nizu sastanaka na području Hercegbosanske županije koji se realizira u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji financijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.

Sastanak je organiziran s ciljem prezentiranja dosadašnjih aktivnosti Koordinacijskog tijela i općinskih multisektorskih timova, kao i s ciljem utvrđivanja sljedećih koraka koji će pridonijeti boljem postupanju u slučajevima nasilja u obitelji. Predstavnici centara za socijalni rada s područja županije govorili su o konkretnim slučajevima i problemima prilikom provedbe mjera koje su izrečene u pojedinim slučajevima.

Predstavnici Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije kazali su kako će Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2019. godina uskoro biti upućen Vladi Hercegbosanske županije na usvajanje. Uz navedeni Program Vladi će biti upućen i prijedlog Rješenja nove liste članova Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u obitelji u Hercegbosanskoj županiji.

Stručna suradnica Gender centra Federacije BiH, Fatima Bećirević kazala je kako će u sljedećem razdoblju u svrhu što bolje koordinacije multisektorskih timova na razini lokalne samouprave organizirati sastanke s predstavnicima svih 6 općina Hercegbosanske županije.