Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu održan 11. redoviti sastanak Županijskog stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije na kojem je razmatran Prijedlog Povjerenstva za procjenu šteta Hercegbosanske županije o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta u općini Glamoč nastalih uslijed djelovanja prirodne nepogode – olujnog nevremena praćenog tučom na području te općine kada je općina Glamoč proglasila stanje prirodne nepogode u razdoblju od 14. kolovoza 2019. godine do 16. kolovoza 2019. godine. Ukupan iznos koji općina Glamoč potražuje za saniranje posljedica nastalih djelovanjem prirodne nepogode – olujne bure, koji iznos je utvrdilo  Povjerenstvo općine Glamoč za procjenu šteta iznosi 92.170,00 KM od čega ukupna šteta na poljoprivrednim usjevima jedne pravne osobe iznosi 15.000,00 KM, a na poljoprivrednim usjevima fizičkih osoba šteta iznosi 77.467,00 KM.

Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća Hercegbosanske županije obradilo je dokumentaciju zahtjeva općine Glamoč i ustanovilo da nisu utvrđene nepravilnosti sukladno zakonskoj regulativi tako da je Županijsko Povjerenstvo u potpunosti prihvatilo procjenu općinskog Povjerenstva.

Županijski stožer civilne zaštite je prihvatio stav i ocjenu Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nepogoda. S obzirom da je Vlada Hercegbosanske županije za naknadu štete od elementarnih nepogoda u tekućoj godini do sada odobrila iznos od 143.614,09 KM od ukupno raspoloživih 160.000,00 KM, tako da će preostalih raspoloživih 16.385,91 KM biti uloženo u saniranje šteta u općini Glamoč u spomenutom razdoblju.

Sva potrebita dokumentacija u formi Prijedloga bit će dostavljena Vladi Hercegbosanske županije za slijedeću sjednicu.

Na današnjem sastanku članovi Županijskog stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije informirani su i upoznati o odbijanju zahtjeva od strane Županijskog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća Hercegbosanske županije o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta u općini Drvar.

Razlog odbijanja je činjenica da je stanje prirodne nepogode u toj općini  dana 17. rujna 2019. godine koji je proglasio načelnik Drvara pravno neutemeljeno.