Prema Dnevnom redu današnje sjednice Vlade Hercegbosanske županije na početku je razmatran Nacrt o vodama Hercegbosanske županije. Poslije analize posebice određenih članaka predloženi Nacrt je podržan uz usvojeni stav da Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije dobije poslije održanih sastanaka mišljenja i stavove načelnika svih općina s područja županije o predloženom Nacrtu Zakona o vodama Hercegbosanske županije.

Članovi Vlade razmatrali su i Prijedlog rješenja iz djelokruga Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih koje se odnosilo na plaćanje Povjerenstva za obavljeni posao ispunjenosti uvjeta za rad jedne privatne specijalističke Stomatološke ordinacije. Odlučeno je da se naknada za rad u Povjerenstvu isplati samo vanjskim članovima Povjerenstva.

Ista Odluka donesena je i nakon razmatranja Izvješća o radu Stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta u pogledu prostora, kadra i veterinarsko-tehničke opreme za obavljanje veterinarske djelatnosti i o radu Stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati farme i uvjeta za zaštitu i dobrobit životinja na farmama. Sa današnje sjednice skinuta je točka Dnevnog reda Razmatranje prijedloga Odluke o uvjetima i načina povrata robnog-novčanog kredita.

Članovi Vlade dali su suglasnost Slavici Jeleč zaposlenici u Domu zdravlja Glamoč da potpiše Ugovor oko izmirenja nastalih dugovanja u ime zdravstvene ustanove Doma zdravlja iz Glamoča s poreznom Upravom Federacije BiH- Poreznim uredom u Livnu.

Donesena je i Odluka za financijskom potporom u iznosu od 15,000.00 KM za obilježavanje Dana pobjede i sjećanja u Memorijalnom centru Sv. Juraj u Donjim Rujanima kod Livna koji će biti održan 25.srpnja, 2015.godine. Iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2015.godinu na temelju usvojene Odluke 3,000.00 KM bit će izdvojeno kao jednokratna financijska pomoć Udruženju udruga umirovljenika-penzionera Hercegbosanske županije iz Livna.