Na sjednici održanoj u četvrtak, 21. siječnja 2021. godine Vlada Hercegbosanske županije je donijela Odluku o provedbi projekta „Program EU za mlade državne službenike u BIH“. Projekt provodi British Council u BIH, a glavni ciljevi projekta su:
– Izgradnja stručnih kapaciteta državnih službenika kroz povećano znanje i razumijevanje procesa pridruživanja EU,
– Poticanje međusobne povezanosti i mobilnosti kroz omogućavanje programa razmjene unutar BIH i programa za mobilnost na Zapadnom Balkanu.

Korisnici koji mogu sudjelovati u ovom programu su resorna ministarstva i javne institucije/agencije na različitim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, te njihovi uposlenici koji su izravno uključeni u proces pridruživanja EU.

Projekt nudi obuku za odabrane kandidate u akademskim institucijama u Europi koja će biti prilagođena kako profilima sudionika, tako i potrebama uprave u BIH, te program razmjene unutar BIH i program za mobilnost na Zapadnom Balkanu. Projekt ima za cilj ojačati kapacitete mladih državnih službenika koji rade na pitanjima EU integracija i uvezati različite institucije uključene u proces EU integracija na svim razinama vlasti u BIH.

Ukupno 50 mladih državnih službenika (po 25 svake godine tijekom dvogodišnjeg projekta) iz javne uprave u BIH će zajedno sudjelovati u prilagođenom petotjednom programu obuke na College of Europe u Belgiji. Zajedničko pohađanje će unaprijediti komponentu razmjene koja podrazumijeva da svaki kandidat provede tjedan dana u instituciji u nekoj drugoj državi na Zapadnom Balkanu, nakon čega bi uslijedio dvotjedni program razmjene unutar BIH gdje bi kandidati radili skupa na izradi politika i preporuka.

Program također uključuje i studijsku posjetu Bruggeu i Bruxellesu gdje će se sudionici programa upoznati s radom relevantnih institucija Europske komisije.

Više informacija o projektu zainteresirani kandidati iz Hercegbosanske županije mogu naći na stranici projekta www.eu4wb6.com ili u Sektoru za razvoj Stručnih službi Vlade Hercegbosanske županije.