Vlada Hercegbosanske županije je na sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine donijela Odluku o provedbi projekta „Osnaženi zajedno ka EU“. U partnerstvu s Uredom Vlade za europske integracije Županije Zapadnohercegovačke i Uredom za razvoj i europske integracije Županije Posavske naprijed navedeni projekt je 20. ožujka 2020. godine prijavljen u okviru objavljenog poziva za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Ukupna odobrena vrijednost projekta je 30.000  kuna, a njegovo predviđeno trajanje je do 30. lipnja 2021. godine.

Za provedbu aktivnosti predviđenih projektom zadužen je Sektor za razvoj Stručnih službi Vlade Hercegbosanske županije.

Glavni cilj projekta je doprinijeti izgradnji i jačanju ljudskih i institucionalnih kapaciteta županija s hrvatskom većinom u BIH za ispunjavanje obveza iz procesa europskih integracija, s naglaskom na aktivnosti koje proistječu iz obveze usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije.