Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije donijelo je danas Odluku o privremenoj općoj zabrani prometa dionicom županijske ceste R419 a Tomislavgrad- Lipa.

Privremeno se zabranjuje sav promet za sve kategorije cestovnih vozila na dionici županijske ceste R419a Tomislavgrad-Lipa zbog ugroženosti odvijanja prometa uslijed plavljenja kolnika. Normalizacijom prilika na navedenoj dionici županijske ceste ukinut će se ova privremena mjera, o čemu će se donijeti poseban službeni akt.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije – PU Tomislavgrad i Uprava za ceste Hercegbosanske županije.