Na prijedlog Uprave za ceste Hercegbosanske županije, Ministarstvo gospodarstva je dana 18. siječnja donijelo Odluku o privremenoj općoj zabrani prometa županijskom cestom R416a Prolog – Vaganj (granica RH).
Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje promet za sva vozila, izuzev vozila izvođača radova poradi trenutačnog stanja ceste i neometanog izvođenja rekonstrukcije.
Normalizacijom prilika na navedenoj županijskoj cesti ukinut će se ova privremena mjera o čemu će se donijeti poseban službeni akt.