cestMinistarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije donijelo je Odluku o prestanku privremene opće zabrane prometa na dionici županijske ceste R416a Prolog-Vaganj (granica RH).

Ovom Odlukom se ukida privremena opća zabrana prometa županijskom cestom R416a Prolog-Vaganj (granica RH), a obzirom da su završeni svi planirani radovi rekonstrukcije i da su uspostavljeni minimalni uvjeti za sigurno prometovanje predmetnom javnom cestom.

Skreće se pozornost korisnicima da predmetnom javnom cestom prometuju oprezno zbog dijelova ceste na kojima postoji povećana opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na cesti (odroni kamenja).