Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije donijelo je Odluku o objavljivanju rezultata Javnog poziva za prijavu projekata udruga građana iz područja rada, zdravstva i socijalne skrbi.

U Odluci se navodi kako je bodovanje projekata izvršeno prema sustavu bodovanja propisanom na Obrascu za ocjenjivanje prijedloga projekata gdje će projekti koji su dobili više od 50 bodova biti razmatrani za financiranje, a svi projektni prijedlozi ispod ovog praga nisu zadovoljili postavljene standarde te ne ulaze u daljnje razmatranje.

Iznos od 30.000,00 KM će se realizirati tako da će resorno ministarstvo s udrugama građana koje su ispunile uvjete Javnog poziva zaključiti ugovore kojim će se definirati obveze primatelja financijske podrške te dinamika isplate sredstava.

Odluku o objavljivanju rezultata Javnog poziva za prijavu projekata udruga građana iz područja rada, zdravstva i socijalne skrbi možete preuzeti u rubrici dokumenti Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.