Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ objavilo je javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Hercegbosanska županija i javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Javnim oglasom za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Hercegbosanska županija biraju se predsjednik i članovi upravnih vijeća u sljedećim zdravstvenim ustanovama:

  • Županijska bolnica „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno
  • Dom zdravlja Livno
  • Dom zdravlja Kupres
  • Dom zdravlja Tomislavgrad
  • Dom zdravlja Glamoč
  • Dom zdravlja Drvar
  • Zavod za zdravstveno osiguranje HBŽ

Oba javna oglasa ostaju otvorena 14 dana od dana objave.

Javne oglase zajedno s potrebnim obrascima možete preuzeti u rubrici „Javni natječaji“.