Na temelju članka 12. stavka 3. i 4., Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera s visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 8/14) ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u Vladi Hercegbosanske županije, Dragoslav Topić objavljuje konačnu listu kandidata vježbenika s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja ili s diplomom visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS bodova):
diplomirani pravnik, diplomirani ekonomist, diplomirani inženjer šumarstva, diplomirani kriminalist, diplomirani ekolog, diplomirani inženjer geodezije, diplomirani inženjer agronomije, diplomirani socijalni radnik, diplomirani kineziolog, diplomirani inženjer informatike, diplomirani inženjer elektrotehnike, profesor geografije, diplomirani inženjer strojarstva, diplomirani novinar, inženjer lovstva i zaštite prirode, sociolog, diplomirani politolog, profesor filozofije, doktor stomatologije i turizam i zaštita okoliša.

Nakon provedene natječajne procedure 63 vježbenika obaviti će jednogodišnji vježbenički staž u tijelima uprave Vlade Hercegbosanske županije.

Konačnu listu kandidata vježbenika možete pogledati OVDJE.