Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije uputilo je svim zainteresiranima dva javna poziva za uvid u zahtjeve u postupku izdavanja okolišnih dozvola za proizvodne pogone – pilane.

Prvi Javni poziv odnosi se na zahtjev za izdavanje okolišne dozvole investitora „Jasen“ d.o.o. Drvar, ul. Jove Kecmana bb za proizvodni pogon-pilana, kapaciteta proreza cca. 10 000 m3/god u industrijskoj zoni na zemljištu označenom kao k.č. 48-3/2, k.č.48-4/2, k.č. 49-1/2 i k.č. 49-2, K.O.  Drvar Grad, općina Drvar ukupne površine 9.400 m2.

Drugi Javni poziv odnosi se na zahtjev za izdavanje okolišne dozvole investitora „Alpina“ d.o.o. Radaslije bb za proizvodni pogon-pilana, kapaciteta proreza cca. 14 800 m3/god u poljoprivrednoj zoni na zemljištu označenom kao k.č. 430/1 K.O.  Kovačevci , općina Glamoč.

Zahtjev s pripadajućom dokumentacijom može se dobiti na uvid u prostorijama Ministarstva – sektor zaštite okoliša, soba broj 51, svakim radnim  danom u  vremenu  od  9.00 do 15.00 sati i bit će omogućen svim zainteresiranima do 23. 11. 2017. godine ili u rubrici Javi pozivi