Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije obavještava javnost da je otvoren javni poziv za prijavu na Programa poticaja gospodarstvu u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom korona virusa za poslovne subjekte sa padom prihoda u 2020. godini. Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objave. Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom moraju biti zaprimljeni na Protokolu Vlade HBŽ u Livnu najkasnije do 16.12.2021. godine do 16:00 h inače će biti odbijeni. Javni poziv zajedno s popratnom dokumentacije  možete preuzeti u rubrici Javni pozivi.